Welkom by Opvoedkundige Sagteware | Welcome to Educational Software
Op hierdie webtuiste kan jy verskeie Opvoedkundige Sagteware bestel. Sagteware is beskikbaar vanaf Babas tot en met Graad 12.
On this website you can order various Educational Software. Software is available from Babies up to Grade 12.
Wiskunde Hulp Graad 11 en 12

My dogter het die vraestelle baie handig gevind het. Sy het ook baie haar Woel met wiskunde gebruik en dit het haar n redelike verbetering gebring in haar punte. Die wiskunde sonder sukkel is n groot hulp met die verduideliking wat daarmee gepaard gaan. Ek sal op n latere stadium haar weer registreer vir vraestelle, wat ek by skoolprojekte sal kry. Dankie vir al jou bystand. Laat weet gerus indien daar nuwe sagte ware is wat ek interressant sal vind. Ek het baie geleer met die Compu trek cd. Lekker dag verder. Hannie Axsel, Januarie 2012

Meer Terugvoer | More Feedback

Hoe om ‘n bestelling te plaas:

  1. Kliek op die produk waarin jy belangstel.
  2. Kliek dan op die “Add to Cart” blokkie.
  3. Jy sal sien dat jou ‘Shopping Cart’ nou opgedateer is met die produk.  As jy nog wil koop, navigeer na die volgende produk waarin jy belanstel en kliek op “Add to Cart”
  4. As jy klaar inkopies gedoen het, gaan na jou ‘Shopping Cart’ en kliek op “Checkout”
  5. Op die ‘Checkout Blad’ kliek op die “Update” blokkie en kies jou versendingsopsie
  6. Vul jou fisiese adres in en kliek ook op die “I agree to the Terms and Conditions” blokkie
  7. Kliek dan op die “Purchase” knoppie.
  8. Jy sal na “Payfast” geneem word.  Indien jy ‘n eerste gebruiker is op Payfast, sal jy daar moet registreer.  Volg asb al die stappe binne PayFast anders sal jou transaksie nie voltooi word nie.

Na suksesvolle betaling, sal jy terugkeer na hierdie webtuiste.  Jou bestelling sal verwerk word, waarna jy ‘n epos met ‘n Nasporings Nommer sal ontvang.

How to order:

 1. Click on the product you are interested in
 2. Click on the ‘Add to Cart’ button
 3. You will see that your Shopping Cart is updated with you chosen product.  If you would like to continue shopping, navigate to your next product and click on “Add to Cart”
 4. When you’ve completed your shopping, go to the ‘Shopping Cart’ and click on ‘Checkout’
 5. On the Checkout page, click on the ‘Update’ button and choose your posting option
 6. Complete your physical address and click on the “I agree to the Terms and Conditions”  button
 7. Click on Purchase
 8. You will be taken to Payfast.  If you are a first time user of PayFast, you will have to register for a new account on PayFast.  Please complete all the steps in Payfast to complete your purchase.

After successful payment, you will be brought back to this site.  We will check your order, and you will receive an email with a tracing number.


Copyright © 2011. All Rights Reserved.