Shopping Cart

Your shopping cart is empty
Visit the shop

Sale!!

Wiskunde Vraestelle Gr 12 en Gr 11 | Math Exam Papers Gr 12 and Gr 11

Old Price: ZAR 350.00

Price: ZAR 175.00

You save: ZAR 175.00


Babynastics DVD - 6-9 Months

Pre-School Voorskool Stimulution Routines for your baby's brain & body. Favourate childhood tunes set to the tone for this facilitation play-learning with your baby's best educational toy... YOU! Encourage your baby to develop skills needed for sitting, rolling and crawling - as well as developing a sense of balance, hand-eye co-ordination, spatial awareness ...

Besigtig Produk > View Product >

Schooligans – ONLY ENGLISH

Schooligans - ONLY ENGLISH

Schooligans is a series of four programs jam-packed with comprehensive phonics, spelling, reading, grammar, maths and thinking exercises in a structured learning environment that is fun to use and educationally sound. Each program challenges students to achieve their personal best while enjoying a very real and positive learning experience. In Schooligans ...

Besigtig Produk > View Product >

Graad 12 Wiskunde Vraestelle

Wiskunde Vraestelle Gr 12 en Gr 11 | Math Exam Papers Gr 12 and Gr 11

Bevat alle vraestelle vanaf 2008 met memorandums. Includes all Exam Papers from 2008 with memos. Na betaling ontvang is, sal jy 'n skakel kry waar jy al die vraestelle kan aflaai. After Payment, you will receive a link where you can download all the Exam Papers. !!!!BONUS!!!! Jy kry ook toegang tot: studie wenke meer as 40 ...

Besigtig Produk > View Product >

2TYPE!

2TYPE!

            Great for children of all ages !! Establish correct finger positions & Familiarise children with the keyboard. A suite of six exciting  typing activities: * Establish correct finger positions; * Familiarise children with the keyboard; * Increase typing speed and improve spelling; * Great for children of all  ages; * The screen settings can be adapted. * ...

Besigtig Produk > View Product >

Xi Teach Laerskool Wiskunde | XiTeach Eduss Primary School Maths

Xi Teach Laerskool Wiskunde | XiTeach Eduss Primary School Maths

Prys / Price: R2 700,00 Taal / Language: Afrikaans (Buy Eduss Maths Gr.1-7 for English Version.) Ouderdom / Age: Graad / Grade 1-7 Beskrywing van program: Die enigste wiskunde program wat outomaties jou kind toets en evalueer sodat jy as ouer presies weet op watter vlak hy/sy tans funksioneer. Hier is slegs 'n paar van ...

Besigtig Produk > View Product >

Dina Dinosourus Skoolgereedheid | Dina Dinosaur School Readiness

Dina Dinosourus Skoolgereedheid | Dina Dinosaur School Readiness

Dina bestaan uit 3 afdelings. Wereld van Klanke Syfersee Oerwoudklanke Taal: Tweetalig (Afrikaans en Engels) Ouderdom: 3 - 7 jaar Dina is 'n onweerstaandbare kleuterprogram! Die program is geskik vir ouderdom 3 jaar - 7 jaar (sodra jou kind die muis kan gebruik...) en spreek alfabet, syfervaardighede & perseptuele vaardighede aan. 'n Drukbare werkboek is ingesluit in ...

Besigtig Produk > View Product >

Tyd vir Tafels | Time for Tables

Tyd vir Tafels | Time for Tables

Prys / Price: R310,00 Taal / Language: Tweetalig (Afrikaans en English) Ouderdom / Age: Laerskool / Primary School Tyd vir Tafels maak maaltafels maklik vir kinders! Hierdie program bied die volgende: Interaktiewe speletjies Leer Jou Tafels Area – Interaktiewe Kaart Interaktiewe Werkskaarte Monitor jou vordering d.m.v Vorderingsverslae Drukbare flitskaarte Akkuraatheids- en Spoedtoetse Aanpasbare moeilikheidsvlakke Verskeie Maaltafelspeletjies Times for Tables bevat 5 verslawende maaltafels ...

Besigtig Produk > View Product >

Woel met Wiskunde Gr 8 – 12 | The Maths Story Grade 8-12

Woel met Wiskunde Gr 8 - 12 | The Maths Story Grade 8-12

Woel met Wiskunde Gr 8 - 12 | The Maths Story Grade 8-12 Prys / Price: R2 700,00 Taal / Language: Afrikaans en Engels Ouderdom / Age: Graad / Grade 8-12 Hierdie merkwaardige 'Woel met Wiskunde' program lei jou kind stap vir stap deur die hoërskool wiskunde sillabus. Die 'Woel met Wiskunde' program bevat ...

Besigtig Produk > View Product >

Academix Developmental Reading

Academix Developmental Reading

            English Grammar This is an excellent programme to improve reading skills such as reading speed, concentration and comprehension. Description of the programme: This is a visual perception and reading development programme. The following areas are addressed: Visual Discrimination Sequencing Analysis and Synthesis Concentration Read techniques Memory Comprehension Letter recognition Spelling Grammatical concepts such as Plurals, Diminutive Form, Sinonyms and Antonyms. Word Construction Sentence Construction Educational principles ...

Besigtig Produk > View Product >

Woel met Wiskunde Gr 3 – 7 | The Maths Story Grade 3-7

Woel met Wiskunde Gr 3 - 7 | The Maths Story Grade 3-7

Prys/Price: R2 700,00 Taal/Language: Afrikaans en English Ouderdom/Age: Graad/Grade 3-7 Die werksarea van die program maak voorsiening vir alternatiewe leerplanne vir diegene wat vaste algoritmes gebruik (gewoonlik vertikaal uiteengesit, en wat gebruik maak van oordrag- en leentegnieke). Dit maak ook voorsiening vir diegene wat 'n meer vrye formaat benadering verkies (horisontaal of vertikaal ...

Besigtig Produk > View Product >

Babynastics DVD – 3-6 Months

Babynastics DVD - 3-6 Months

              Pre-School Voorskool Fun, music-based stimulation routine for you, as parent to do in your own home, at your own time.  Stimulate your baby's senses and develop their muscles and skills. This edition focuses on rolling, sitting and grasping. Discover the best times to stimulate and why the stimulation of babies is so ...

Besigtig Produk > View Product >

Tip Top Prente Woordeboek | Tip Top Junior Picture Dictionary

Tip Top Prente Woordeboek | Tip Top Junior Picture Dictionary

Taal/Language: Veeltalige Woordeboek (Sien beskrywing hier onder.) Multi Lingual Dictionary (See following description) Ouderdom / Age: Voorskool en Laerskool / Pre School and Primary School 'n Splinternuwe veeltalige diere-prente woordeboek in 14 tale (waarvan 11 ons eie landstale is). Leer hoe om die woorde te spel en uit te spreek. Hoor die ...

Besigtig Produk > View Product >

Babynastics DVD - 9-12 Months

Babynastics DVD - 9-12 Months

Pre-School Voorskool Stimulation Routines for your Baby's Brain & body.  BOOST baby's potential with these musical stimulation routines to develop baby's gross motor, fine motor and cognitive abilities. * Actions & Rhymes; * Balls, Beans & Boxes; * Silly Billies => paper play, pick it up, kissing catches, Bouncy bounce, Pony rides, dancing...   Do ...

Besigtig Produk > View Product >

Woel met Wiskunde Graad 0-2 | The Maths Story Grade 0-2

Woel met Wiskunde Graad 0-2 | The Maths Story Grade 0-2

Prys/ Price: R1 850,00 Taal/Language: Afrikaans and Enlish) Ouderdom/ Age: Graad/Grade 0-2 Sillabus-gebaseerde materiaal wat kleur en animasie inkorporeer om jou kind se belangstelling in wiskunde te prikkel en te behou. Aangesien die kind in die ouderdomsgroep van Graad 0 tot 2 nog baie jonk is, word die gebruik van geskrewe taal in ...

Besigtig Produk > View Product >

An English Story

An English Story

          English Grammar A first & second language ENGLISH program - on nine levels. It contains five types of exercises: Understand and write English Spelling and Reading Unique to this program I. Reading at own speed and learning meaning of words II. Line scanning is used to improve reading speed as it teaches how to read whiles scanning down the centre of a ...

Besigtig Produk > View Product >

Big Boet Reeks | Big Boet Range

Big Boet Reeks | Big Boet Range

            Prys: R350,00 per CD Taal: Tweetalig (Afrikaans en Engels) Ouderdom: Verskeie (sien uiteensetting hier onder) Price: R350,00 / CD Language: Bilingual (English and Afrikaans) Age: Various (Refer to the information below.) Big Boet Kleuters Big Boet Junior 'n Welbekende Suid-Afrikaanse sagteware reeks geskik vir die pre-primêre en laerskoolleerling! Goedgekeur deur die Departement van Onderwys.Voorbeeld van 'n verslag wat ...

Besigtig Produk > View Product >

Seewêreld Avonture | Sea World Adventures

Seewêreld Avonture | Sea World Adventures

  Seewêreld Avonture Prys: R2 700,00 Taal: Tweetalig (Afrikaans en Engels) Ouderdom: 3-9 jaar Persepsuele vaardighede vorm die basis van leer. Seewêreld Avonture is ontwikkel om kinders op 'n kreatiewe wyse te stimuleer terwyl hulle speel. Hierdie program bestaan uit verskeie onderafdelings wat elk gemik is op die ontwikkeling van 'n spesifieke vaardigheid. Elke aktiwiteit bestaan uit ...

Besigtig Produk > View Product >

Woel met Wiskunde Gr 3 – 7 | The Maths Story Grade 3-7

AVRS Aanlyn Winkel | Online Store » Products Page » Wiskunde | Maths » Woel met Wiskunde Gr 3 - 7 | The Maths Story Grade 3-7
Woel met Wiskunde Gr 3 – 7 | The Maths Story Grade 3-7

Prys/Price: R2 700,00
Taal/Language: Afrikaans en English
Ouderdom/Age: Graad/Grade 3-7

Die werksarea van die program maak voorsiening vir alternatiewe leerplanne vir diegene wat vaste algoritmes gebruik (gewoonlik vertikaal uiteengesit, en wat gebruik maak van oordrag- en leentegnieke). Dit maak ook voorsiening vir diegene wat 'n meer vrye formaat benadering verkies (horisontaal of vertikaal uiteengesit, volgens persoonlike voorkeur)

Ten einde 'n vrye formaat benadering te akkomodeer, bevat die program 'n revolusionêre werksarea - wat jou nie net toelaat om tot 51 stappe te neem om jou probleem uiteen te sit sou jy dit nodig ag nie, maar wat ook wiskundige en logiese foute in jou oplossing uitwys - ongeag die metode wat jy gebruik! Woel met Wiskunde Graad 3-7 maak dus voorsiening vir probleem-oplossing. Met 'n verkeerde antwoord, gaan die rekenaar die leerling se eie metode na.

This programme uses free format technology and therefore contains a work area which allows the learner to type in up to 51 steps to solve a problem. The programme is intelligent enough to assess ANY solution, as long as it is mathematically correct. If the learner gives an incorrect answer, the programme will check the step that were followed.

'n Interaktiewe opvoedkundige program, gebaseer op die sillabus vir Gr 3-7. Dit bevat

 • Leerstofoefeninge. Die meeste onderwerpe word in 'n interaktiewe onderrigdialoog aangebied. Vordering deur die dialoog hang af van hoe goed die vrae beantwoord word. Wanneer die leerling die konsep onder die knie het, sal daar aanbeweeg word na 'n nuwe konsep.
 • Driloefeninge. Hierdie oefening toets of die nodige tegnieke bemeester is. Indien die baan gevolg word, sal baie swak punte jou outomaties na die hersieningleerstof neem.
 • Spoedtoetse.Hier is gewoonlik lekker oefeninge wat uitbrei op driloefeninge en kennis vaslê. Die speletjies word meestal voorafgegaan deur leerstofmateriaal wat verduidelik wat van 'n mens verwag word in die speletjie.
 • Toepassings en speletjies waarvan die teorie pas behandel is.
 • Doolhowe. Verdere driloefeninge waar jy vrae beantwoord terwyl daar deur 'n doolhoof beweeg word. By elke vraagtekensimbool sal 'n korrekte antwoord die vraag laat verdwyn, terwyl 'n verkeerde antwoord sal veroorsaak dat jy na 'n ander deel van die doolhoof verplaas word. Daar is ook versteekte valdeure wat jou vinnig van een deel na 'n ander deel neem.
 • Willekeurige en vaste toetse Vasgestelde tyd om aantal wisselkeurige / voorafvasgestelde vrae te antwoord.
 • Woordprobleme Vasgestelde tyd om aantal woordsomme te antwoord.
 • Evaluasietoetse teen tyd

An interactive maths program, based on the Grade 4 to 7 sillabus. It contains:

 • Learning material: Most topics are presented in an interactive manner. This interaction includes dialogue. Progress is determined by the learner's answers. Once the learner has mastered a concept, the program will advance to the next concept.
 • Drill Exercises: This section tests whether the learner has mastered the required techniques. Poor performance will automatically generate revision material.
 • Speed tests: Enjoyable exercises which allows the learner to establish what he has just learned.
 • Practical application and games: Where appropriate, practical application of the material and games based on the material that were just covered, is given.
 • Mazes:. More drill exercises where the learner answers questions (based on the section that has just been completed). If the questions are answered correctly, the learner is allowed to advance through the maze.
 • A large variety of tests and assessments.
 • Word problems.

 

Puntestelsel

'n Puntestelsel stel die ouer/onderwyser in staat om die kind se vordering te monitor. Die punte kan gedruk word.

Die Skoolweergawe: Hierdie weergawe kies vlakke volgens verskillende ikone en het 'n afsonderlike administrasieprogram wat skole in staat stel om punte van 'n onbeperkte aantal leerlinge te hou.

Die volgende leerareas word gedek:

 • Optelling
 • Aftrekking
 • Vermenigvuldiging
 • Deling
 • Plekwaardes
 • Breuke
 • Geometriese vorms
 • Geld
 • Tyd
 • Gewig en kapasiteit
 • Desimale getalle
 • Heelgetalle
 • Lengte
 • Veranderlikes
 • Patrone
 • Volume
 • Lyne en hoeke
 • Persentasies
 • Poligone
 • Areas
 • Gebruik van sakrekenaar

Stelselvereistes:
200 mhz prosesseerder, 64 Meg RAM, 200 Meg Harde skyf spasie, Windows 98/2000/ME/XP/Vista, Skerm resolusie 800x600, 16 bit kleure
Point System:

The point system allows the parent/child to monitor the learner's progress. Progress reports can be printed. '

The following learning areas are covered:

 • Subtraction
 • Addition
 • Multiplication
 • Division
 • Place values
 • Fractions
 • Geometric forms
 • Forms
 • Time
 • Weight and capacity
 • Decimal numbers
 • Whole numbers (integers)
 • Length
 • Variables
 • Patterns
 • Volume
 • Lines and angles
 • Percentages
 • Polygons
 • Areas
 • Using a calculator

System Requirements:
200 MHz processor, 64 Meg RAM, 200 Meg Hard drive space, Windows 98/2000/ME/XP/Vista, Screen resolution 800x600, 16 bit True colours

slider_style: default

Price: ZAR 2,900.00

Loading Updating cart...
LoadingUpdating...


Copyright © 2011. All Rights Reserved.